Bingo loto pilet

Kui vastasvõistkond annab vastuse, mis loto quebec 2016 12 03 on ka tablool, saavad nad endale selle küsimuse kõikide avatud vastuste punktid.
Lisaloosi läbiviimine on reguleeritud käesolevate reeglitega.
Kapten moodustab oma võistkonna, kuhu lisaks talle kuulub veel kolm tema poolt vabalt valitud, salvestuse päevaks casino machine a sous en ligne 24 vähemalt 16-aastast kaasmängijat.
Loosimistulemused avalikustatakse tunni aja jooksul peale loosimist.Kui ühel loosimisnädalal osutub mõlemaks väljaloositud kandidaadiks sama mängija, on tal õigus osaleda salvestusel ühe võistkonna kaptenina ning saada kompensatsiooniks 35 eurot.Küsimuse vastuste punktid korrutatakse kolmega.Võidusumma suurust saad kontrollida lototerminalist väljastatud võidumaksetähikult.Novembri telesaates Suur lotokolmapäev võitis üks internetimängija Bingo loto täismängu summas 18 997 eurot.Korraga salvestatakse tavapäraselt neli stuudiomängu.Kui kaptenil ei ole võimalik salvestusel osaleda, võib kapten märata end esindama vähemalt 16-aastase asendusmängija, registreerides asendusmängija klienditeeninduses hiljemalt salvestusele eelneva kolmapäeva kella.00-ks ning teatades asendusmängija nime, isikukoodi ja telefoninumbri.Mängija võib jätta küsimusele vastamise vahele ja paluda järgmist küsimust.Vikinglotto jackpoti sel loosimisel välja ei loositud ja kogunenud võidufond kandub edasi järgmise nädala loosimisele.Avaldus koos juhisega võidu vormistamiseks asub Eesti Loto kodulehel.Lisaloosimine viiakse läbi vastavaks loosimiseks müdud piletite vahel järgnevatel kuupäevadel:.06,.06,.06,.07,.07,.07,.07,.08.Juba registreeritud asendusmängija loobumisel on kaptenil võimalik märata uus asendusmängija või kinnitada enda stuudiomängus osalemine kuni salvestusele eelneva kolmapäeva kella.00-ni.Iga mängija osaleb Vikinglotto Aastaloosis just nii mitme võiduvõimalusega, kui palju on piletil mängukombinatsioone.Võitude väljamaksmise lõpptähtaeg.Kui registreerimise käigus ilmneb vähemalt üks allnimetatud asjaoludest, võistkond diskvalifitseeritakse:.1.1. .Detsembri kella.00ni ostetud Vikinglotto piletid, mis on osalenud vähemalt ühel kampaaniaperioodi jooksul toimunud Vikinglotto loosimisel.Väramatu jõu (force majeure) ilmnemisel on Eesti Lotol ühepoolne õigus katkestada lisaloos ja jätta võidud välja loosimata ja/või üle andmata, teatades sellest koheselt meedia vahendusel.Õige vastus annab nii palju punkte, kui mitu küsimusele vastanud inimest on seda vastust pakkunud.
Diagonaalidemäng: loositakse järgmised 5 numbrit ja selle mängu võitjateks on mängijad, kes said 38 numbri loosimise käigus täis ruudustiku mõlemad diagonaalid.
Tavamängu võidusummadele lisandub osalemishüvitis 140 eurot.Võidufondi suurus sõltub piletite mügist ning see moodustab 50 mügist.
Kaptenid vajutavad esimese küsimuse esitamise järel vastamise nuppu ja kiirem saab õiguse vastata.
Kui salvestusel on kohal paaritu arv võistkondi ning ükski kapten ei soovi vabatahtlikult salvestusel osalemisest loobuda, selgitatakse loosi teel välja üks kapten koos võistkonnaga, kes ei saa antud salvestusel osaleda.

Sitemap